Om Kildebrønde Bylaug: Historien bag Bylauget

Kildebrønde Bylaugs historie

Kildebrønde Bylaug kan sammenlignes med en ejerforening og har gennem tiderne været byens samlingspunkt og talerør mellem beboere og kommune/region.

I nuværende form er bylauget oprettet omkring 1970 med formålet at bevare samhørigheden i landsbyen trods Greves udvikling som storkommune og at være en selskabelig forening for hele familien (fastelavn, sankthans, sommerfest, etc).

Menighedsrådet

Kildebrønde Skole ejes nu af Menighedsrådet, som Bylauget har et godt samarbejde med omkring fællesarrangementer som fx foredrag. Skolen fungerer også som samlingslokale for borgerne, når der er generalforsamling i vandværket, Laugsstævne eller andre fællesarrangementer.

 Kildebrønde Bylaug

Kildebrønde Bylaug: indsats og frivillige arbejde

Kildebrønde Bylaug har medvirket til at få gennemført skolebus, lys på landevejen og skolestien, fartdæmpende foranstaltninger og forbud mod gennemkørsel af tunge køretøjer på Byvejen, rundkørsel, boldpladsareal og legeplads, vejtræer på Byvejen og skolestien og anlæg af spadserstien fra Yttensensvej til kirken langs byens nordlige skel.

Vi ønsker at holde gang i naboovervågning og andre tryghedsskabende foranstaltninger og håber at denne hjemmeside såvel som facebookgruppen er med til at fremme den indbyrdes kommunikation. Tilmeld dig maillisten på hjemmesiden for at blive inviteret til gruppen.

Kildebrønde Bylaug

Kildebrønde Bylaug har desuden en kotaktperson i skovrejsningsudvalget og derved mulighed for at medvirke til planlægningen af Kildebrøndeskoven og adgangsveje m.m.

Bylauget har allervigtigst medvirket til et sammenhold i byen, der får byen til at leve og ikke blot være en soveby, der langsomt sygner hen.

Støt op om bylauget ved arrangementer og til laugsstævne, og støt med et kontigent på 200 kr. pr. hustand uanset antal.

Konto nr: 1551 3564320