Påskejagt Palmesøndag 2023

Det er påske lige om lidt, og det har vi i byen allerede bemærket, for der er begyndt at forsvinde æg fra byens borgere.

Påskeharen gemmer dem og den 2/4 (palmesøndag) kl 11-13 er den store æggejagt på boldpladsen hvor børn og barnlige sjæle, kan melde sig til at finde alle æggene og måske finde den store skat til sidst.

Det koster 10 kroner pr. Barn/barnlig sjæl at deltage i jagten.

Aktivitetsudvalget sørger for påskeæg til alle betalende, samt boller og kakao. Indbetalingen skal ske senest 30/3 til MobilePay box 4594XQ.

Vi glæder os til at se en masse børn Påskehilsner fra aktivitetsudvalget

Påskeægsskattejagt

Kildebrønde Bylaug inviterer til påskeægsskattejagt og andet sjov på boldpladsen.

Søndag d. 10. april 2022 kl. 11-12

Du kan købe billetter af Pernille Lund på 22130292 . Prisen er 10 kr pr. person. 

Vi glæder os meget til at se så mange som muligt. 
Vel mødt.

Dbh
Bylaugets aktivitetsudvalget

Kildebrønde sommerfest 2020

Bylauget inviterer til sommerfest i Kildebrønde på boldpladsen og i laden.

Der vil være masser af håndsprit og små øer af borde, så vi holder god afstand og passer på hinanden.

Vi arbejder på at dyste i fodbold mod Greve Landsby.

Der vil være ølsmagning, så kom glad barn som voksen – der er noget for alle.

PS: Hvis du ligger inde med et festligt indslag til en aflyst konfirmation, så medbring endelig.

Sommerfesten er for alle i Kildebrønde og arrangeres og afholdes af bylauget, der frivilligt varetager byens interesser. Du kan støtte op om byen og bylauget ved at blive medlem. Kontingentet er 200 kr om året pr. husstand uanset antal. Pengene går blandt andet til vedligeholdelse af fællesarealer som boldbanen og legepladsen.

Overfør beløbet til Bylaugets konto 1551 3564320 eller MobilePay 26136020

Loppemarked d. 3. maj 2020

Vi holder tradition tro loppemarked i Kildebrønde. Vi mødes på boldpladsen søndag d. 3. maj kl. 9 og stiller op. Der er både borde og stole i laden, som kan benyttes. Først til mølle. Vi holder åben i laden, som indrettes til cafe for de besøgende.

Loppemarkedet åbner kl. 10-15.

Det er naturligvis en fantastisk mulighed for at sælge ud af alt det, du går og gemmer på. Børnetøj er et stort hit, men også legetøj, møbler, antikgenstande og ragelse kan være et hit hos den rette køber.


Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug.
Kildebrønde Skole mandag 2. marts 2020 kl. 19.00

Der er adgang for alle beboere i Kildebrønde, men kun stemmeret for dem, der har betalt kontingent for 2019.

§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts….Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk

§5. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales senest ved det førstkommende månedsskifte efter generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Oldermandens beretning
5. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen:
kasserer Marcel Wolf -ikke på valg
Boldudvalg Frede Kristensen -ikke på valg
Aage Meincke -ikke på valg
Teknisk grp: Henning Gravesen -ikke på valg
Jan Hoffmann -ikke på valg
Fest/aktivitetsudvalg: Sandra Pedersen -ikke på valg
Michala -ikke på valg
Johanne Slemming -ikke på valg
Skriver: Gerd Have -stiller sin post til rådighed
Ledige poster -kandidater efterlyses:

8. Valg af revisor.
Leif Poulsen ( på valg)

9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i oldermandens postkasse (Kildebrønde Landevej 3) senest 25. februar.

10. Eventuelt.

Sommerfest i Kildebrønde 2018

Sommerfest i Kildebrønde på boldpladsen

Søndag d. 19. august kl 15.

Program

Kl. 15
Leg for børn (og legesyge voksne)
Ansigtsmaling, stafet, rundbold, fodbold, kongespil, petanque… Kl.17:30 Grillene tændes
Kl. 18:00
Fællesspisning

Medbring mad og drikkevarer. Du kan købe saftevand og irsk kaffe i baren.

Indkaldelse til Generalforsamling i Kildebrønde Bylaug

forslag Regnskab Sommerfest 2017 Regnskab 2017_revideret

Kildebrønde Skole mandag 5. marts 2018 kl. 19.30
§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts….Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk
Dagsorden:1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Oldermandens beretning
5. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret 200 kr pr. husstand
7. Valg til bestyrelsen: På valg er: (alle modtager gerne genvalg)
oldermand Jan Larsen -for 1 år (vi skal have oldermand og kasserer forskudt)
sekretær Gerd Have
webmaster Marcel Wolf
Boldudvalg Frede Kristensen
Aage Meincke
Ulrik Drost
Anders Aastrup
Teknisk grp René Madsen
Festudvalg Jette Keldorff.
Ledige poster -kandidater efterlyses:
Kasserer (Bestyrelsen foreslår Ulrik Drost)
Medlem af boldudvalgets aktivitetsdel
Medlem af festudvalget
Medlem af teknisk gruppe.
8. Valg af revisor.
Søren Møntegaard (modtager genvalg)
9. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at købe reklamebanner og at opsætte skilte for at promovere bylauget.
Bestyrelsen foreslår Addendum til vedtægterne: ‘Tegningsret §3.4. For forhold af økonomisk karakter, f.eks. kommunikation med banken, tegnes bylauget af Oldermanden og Kassereren. I andre forhold som f.eks. dialog med myndigheder tegnes bylauget af et hvilket som helst bestyrelsesmedlem.’
Ændringen er godkendt af banken og indebærer, at bestyrelsen i tilfælde af kassererskifte stadig kan disponere og spares for et større administrativt stykke arbejde med fysisk at fremsende underskrifter.
Bestyrelsen beder om generalforsamlingens accept af at bestyrelsen afholder en årlig frokost indenfor rammerne af budgetterede administrationsomkostninger.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i oldermandens postkasse (Kildebrønde Landevej 3) senest 25. februar.

10. Eventuelt.
Jette: Der søges yngre kræfter til torsdagsarrangementerne i Skolen.
Drøftelse af punkterne fra Knud Jensen (vedhæftet).

Fastelavn i Kildebrønde

Kom til fastelavn i Kildebrønde

Søndag d. 11. februar kl 10.

Vi mødes på boldpladsen til tøndeslagning. Der er to kategorier for børn. Herefter går vi i samlet flok gennem byen til Kildebrønde Kirke, hvor der er fastelavnsgudstjeneste kl. 11.

Boller og varm kakao

Efter gudstjenesten vil der blive serveret boller og varm kakao i Den Gamle Skole.

Vi glæder os til at se jer.

Mvh Kildebrønde Bylaug og Kildebrønde Kirkeudvalgfastelavn i Kildebrønde

Høstgudstjeneste i Kildebrønde Kirke

Kom til høstgudstjeneste i Kildebrønde Kirke søndag d. 17. september kl. 11.

I en smukt pyntet kirke skal vi høre fortællingen om den Gode Gartner, døbe et lille barn og synge vores mest kendte og elskede høstsalmer og sange. Bagefter er der høstfrokost i Den Gamle Skole. Der er alt fra sild til burgere, så både små og store munde kan blive mætte.

Pris for voksne: 25 kr. Børn og konfirmander er gratis. Drikkevarer kan købes.

Meld jer til hos Hanne Hummelshøj ved at sende en mail til hh@kildebr.dk

Høstgudstjeneste i Kildebrønde Kirke

Sommerfest i Kildebrønde

Kære Kildebrøndere

Bylauget inviterer til sommerfest i Kildebrønde d. 2. september på boldpladsen og håber, så mange, som muligt har lyst til at deltage.

Det starter kl. 15 for de legesyge og barnlige sjæle. Kl 17.30 laver vi rundboldturnering for voksne (og børn). Kl. 18 er grillerne klar til jeres medbragte mad. Husk eget service og drikkevarer.

Der er en bar, hvor man kan købe øl, vand, irish coffee og slush ice. Husk kontanter til baren (mulighed for Mobile Pay).

Vi glæder os til at se jer.

Vi dækker op under et festtelt, så vejret kan passe sig selv.

Send en mail til Sandra.pede@gmail.com for tilmelding, så vi nogenlunde ved, hvor mange vi skal dække op til.

Mvh Kildebrønde Bylaug

 

sommerfest i Kildebrønde