MØDEREFERAT fra generalforsamling afhold 6. marts 2023

 
ForumGeneralforsamling i Kildebrønde Bylaug 
Møde afholdt6. marts 2023 kl. 19.00 
StedKildebrønde Skole, Kildebrønde landsby 
ReferentIben Rørbye 

Antal fremmødte

12, heraf 9 stemmeberettigede

Dagsorden

 1. Valg af dirigent 

Michala Wahlstrøm, Byvejen 27 

 1. Valg af referent

Iben Rørbye, Byvejen 9 

 1. Valg af stemmetæller 

Ulla Christensen, Bag Møllen 6. 

 1. Oldermandens beretning
 2. Der meldes om god aktivitet, som er uddybet i udvalgenes beretning. 
 1. Teknisk udvalgs beretning 
 2. Der arbejdes på muligheden for at omdanne Kildebrøndevej til en 2 minus 1 vej, dvs. at vejen visse steder bliver smallere.
 3. Bestyrelsen har været i dialog med Greve Kommune angående lys på cykelsti bag Kirken og i viadukten ved togbanen. Vi er blevet henvist til firmaet som står for driften og de har noteret manglerne.
 4. Der søges stadig midler til legepladsen 
 5. Der planlægges en arbejdsdag fastsat til 23. april 2023, hvor der etableres legehus, rutsjebane m.m. Der skal også plantes træer, buske og sættes nyt bænksæt op. 
 6. Udvalget er også i dialog med Greve Kommune ang. driften af legepladsen og fortovsfliserne på det smalle stykke fra landsbyen til landevejen. Tilbagemeldingen er indtil videre, at kommunen skal spare. 
 1. Aktivitetsudvalgets beretning
 2. Påskejagt gentages den 2. april efter succesen sidste år, tilmelding mod betaling af 10 kr.
 3. Loppemarkedet var ikke en succes i 2022, især grundet vejret. Det overvejes om vi skal slå os sammen med Greve Landsby. Det udestår, hvornår loppemarked afholdes i 2023, men det bliver sandsynligvis ikke i forbindelse med Påske. 
 4. Sommerfesten afholdes den 19. august
 5. Halloween afholdes den 28. oktober 
 1. Aflæggelse og godkendelse af regnskab – regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022
 2. Årsrapporten for 2022 blev gennemgået
 3. 51 betalende medlemmer, én mere end sidste år
 4. Vi har som noget nyt andre indtægter: annonceindtægter fra Kildebrøndebladet samt en smule fra salg af slik etc. under fester. 
 5. Vores erhvervsforsikring er blevet en smule billigere
 6. Udgifter omfatter udlæg til diverse aktiviteter, pavillon.
 7. Det bemærkes, at kontingentet blev besluttet forhøjet ved sidste generalforsamling fra 200 til 300 kr.

Antal husstande blev drøftet på baggrund af opfølgning efter sidste generalforsamling, og der blev opfordret til at forsøge at hverve flere betalende medlemmer. 

Regnskabet blev godkendt.

 1. Fastsættelse af kontingent for kommende år

Bestyrelsen lagde op til, at der ikke er nogle ændringer og der fortsat er et kontingent på 300 kr. for 2022. 

 1. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne 

Jan Cornelius Larsen, Michala Wahlstrøm, Johanne Boegh Slemming og Marcel Wolf fra Bestyrelsen var på genvalg og stillede alle op. Der var opbakning hertil og alle blev genvalgt.

 1. Valg af revisor

Leif Poulsen blev genvalgt ved generalforsamling den 22. september 2021.

 1. Behandling af indkomne forslag 

Der var forslag om etablering af et bladudvalg i, som får adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne med 1 eller 2 medlemmer. Formålet er bl.a. at udbygge samarbejdet mellem bestyrelsen og bylauget og den trykte publikation. 

Der er opbakning fra bestyrelsen til etablering af et bladudval, men som en del af bestyrelsen, ligesom tilfældet er med de andre udvalg. 

Der kom forslag om at etablere udvalget som et kommunikationsudvalg, med et lidt bredere fokus på kommunikation, også de mere webbaserede del og for at udbrede kendskab til Kildebrønde.

Gert Ellegaard samt Henrik Hermansen, meldte sig som medlemmer af dette udvalg i Bestyrelsen og blev begge valgt ind.   

Bestyrelsen nævnte, at der var forslag om at etablere et hundearrangement på Boldpladsen.

 1. Evt. 

Drøftelse af de store problemer med fortovet op til landevejen. Bestyrelsen nævnte at den får samme tilbagemelding fra Kommunen jf. punkt 5, som den henvendelse andre medlemmer af bylauget har fået. Det blev nævnt at man kunne tage billeder, men disse illustrerer ikke problemet godt nok. Skal der trækkes på medier, foreslås det at henvende sig til Sydkysten eller Tuneposten. Der var forslag om at møde op til Byrådets spørgetid. 

Der var forslag vedr. regulering af trafikken i landsbyen.

Belysning under banen blev drøftet og der følges op via anden kontakt som fungerer i Fresiahaven, når der er lamper, der ikke lyser.

Erfaringer fra Lellinge blev delt under mødet. Der er mange lignende erfaringer, både i forhold til målgruppe, aldersfordeling, trafikproblemer, søgning om støtte etc. Der er gode erfaringer med at målrette kommunikation til specifikke målgrupper, søgning om støtte, kommunikation og samarbejde.

Fjernvarme blev ligeledes nævnt. Der er uklarhed om hvorvidt Greve Kommune går ind i arbejdet, men VEKS Trankildeprojekt, som omhandler fjernvarme til Greve Landsby, Kildebrønde Landsby og Tværhøjgård. VEKS forventer at dette har været politisk behandlet  i løbet af forår/sommer i Kommunen.  

Der var anerkendelse af bestyrelsens arbejde.