Mail til kommunen om petanquebanen

Kildebrønde 23. marts 2017

Til Kultur&fritidsforvaltningen.

Ansøgning om praktisk hjælp og økonomisk tilskud fra Kildebrønde Bylaug.

Kildebrønde Bylaug har i ca. 30 år lejet et areal i byen til brug for fælles fritidsaktiviteter, leg, boldplads mv.

Der er for mange år siden etableret en petanquebane, som hver mandag -året rundt, når vejret tillader det- bruges af en flok ældre beboere.

Lugning/giftfri ukrudtsbekæmpelse på de omgivende græsvolde, klares løbende af brugerne, men selve banen trænger nu til renovering og vi er i den situation, at der ikke mere er nogen i byen, som har maskiner og kræfter til, at Bylauget selv udfører opgaven.

Det drejer sig om opretning af flisekanten omkring banen, udjævning af spillearelet, samt udlægning og vibrering af ca 4,5 kbm stenmel på banens overflade.

Da det betyder meget for byens pensionister, at petanqueklubben fungerer, håber vi, at Greve Kommune stiller sig velvilligt til at yde os denne hjælp i løbet af foråret.

Venlig hilsen

Gerd Have, sekretær for Kildebrønde Bylaug.

Tlf. 2838 7981