Mail til kommunen om ældreboliger og Brugsen

Bylauget (Teknisk gruppe) skrev på opfordring af Laugsstævnet 2016 til Greve kommune om 3 ting vedrørende bygninger i Kildebrønde:

Vi modtog svar 3. november 2016.

Hvad sker der med det nedbrændte hus Byvejen 17 (ældreboligerne)?

Svar: Tomten efter det nedbrændte udlægges med græs. På sigt nedlægges alle ældreboliger i Kildebrønde, planen er, at alle ældreboliger skal ligge i Hundige nær Strandcentret. Planlægningen er på budgettet i 2017.

Kan kommunen gøre noget så bygningerne Kildebrønde Landevej 32 (Brugsen) og Kildebrøndevej 14 (ødegården) kommer til at fremtræde mere præsentabelt?

Svar: En bygning må ikke være til fare for brugere eller forbipasserende.

Greve Kommune kan kun kræve at en ejendom nedrives, hvis bygningerne er i fare for at styrte sammen.

Der er i 2015 givet delvis nedrivningstilladelse til Kildebrøndevej 14.

Kommunen hverken kan eller vil tvinge en ejer til at forskønne en bygning.