Indkaldelse til Laugsstævne i Kildebrønde mandag d. 6. marts kl. 19.30

Indkaldelse til Laugsstævne (generalforsamling) i Kildebrønde Bylaug.

STED: Kildebrønde Skole mandag 6. marts 2017 kl. 19.30

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Valg af stemmetællere

4.  Oldermandens beretning

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab

6.  Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 200 kr pr.husstand

7.  Valg til bestyrelsen: kasserer og medlem(mer) til festudvalget.

8.  Valg af revisor.

9.  Iflg.aftale fra sidste Laugsstævne fremlægges forslag til ændrede

vedtægter til afstemning. Forslaget er udsendt med denne indkaldelse.

10. Der er forslag om at ændre navn fra Kildebrønde Bylaug til

Kildebrønde Landsbylaug. Der stemmes om dette.

11. Behandling af indkomne forslag. Skal være oldermanden i hænde senest

1.februar.

12.  Eventuelt.

Venlig hilsen Gerd Have, sekr. for Bylauget