Vi sætter fokus på din sundhed tirsdag d. 7. marts

Fokus på din sundhed med Herbalife

fokus på din sundhed

Kender du din fedtprocent? Kunne du tænke dig at kende den? Ved du, hvorfor den er langt vigtigere end din BMI?

Har disse spørgsmål vækket din interesse? Hvis du gerne vil høre mere, få målt din fedtprocent og og smage på lidt sunde snacks fra Herbalife, så kom til vores alternative aften og få fokus på din sundhed.

TID: Tirsdag d. 7. marts kl. 19.

STED: Kildebrønde Gamle Skole.

 

Aarrangørerne, der sætter fokus på din sundhed

Her møder du Jette Keldorf, bosiddende i Kildebrønde og aktiv i bylauget, og Helle Vester Kristensen, også bosiddende i Kildebrønde.

Helle arbejder ud over sit fuldtidsjob som HR-konsulent på en skole på Frederiksberg deltid som Herbalife-forhandler, hvor hun hjælper folk til en sundere livsstil. Hun vil introducere jer til Herbalife, og hvad I kan bruge det til i jeres liv. Hun har selv oplevet fantastiske resultater ved at supplere med disse produkter igennem en årrække.

Jette kender også til produkterne, da hun selv har brugt dem gennem en årrække.

Ses vi?

Det er nødvendigt med tilmelding på mail: jette@keldorff.net. Vi har smagsprøver med og vil gerne vide til hvor mange.

Mange hilsner Jette Keldorff og Helle Vester Kristensen

Torsdag d. 2. marts: Lokalhistorie fra Hundige og Køgevej

Kom til foredrag torsdag d. 2. marts om lokalhistorie fra Hundige og Køgevej

Vi gentager succesen fra 19. januar og får Lene Westergren, Yrsa Simonsen og Peer Ravn til igen at fortælle om lokalhistorien fra Hundige og Køgevej. De har boet hele deres liv i lokalområdet og viser billeder og fortæller om områdets store forandring fra 1930-erne til nu.

lokalhistorie fra Hundige og Køgevej

STED: Kildebrønde Gamle Skole

TID: Torsdag d. 2. marts kl. 19.

Der serveres kaffe og boller. Pris 15. kr.

Kirkebil kan bestilles på tlf. 43 90 55 77

Besøg Hundigekirke.dk for flere arrangementer.

Indkaldelse til Laugsstævne i Kildebrønde mandag d. 6. marts kl. 19.30

Indkaldelse til Laugsstævne (generalforsamling) i Kildebrønde Bylaug.

STED: Kildebrønde Skole mandag 6. marts 2017 kl. 19.30

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Valg af stemmetællere

4.  Oldermandens beretning

5.  Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab

6.  Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 200 kr pr.husstand

7.  Valg til bestyrelsen: kasserer og medlem(mer) til festudvalget.

8.  Valg af revisor.

9.  Iflg.aftale fra sidste Laugsstævne fremlægges forslag til ændrede

vedtægter til afstemning. Forslaget er udsendt med denne indkaldelse.

10. Der er forslag om at ændre navn fra Kildebrønde Bylaug til

Kildebrønde Landsbylaug. Der stemmes om dette.

11. Behandling af indkomne forslag. Skal være oldermanden i hænde senest

1.februar.

12.  Eventuelt.

Venlig hilsen Gerd Have, sekr. for Bylauget

Eventuel ændring af lokalplan – Læs forslagene her

Lokalplan ved Greve Centervej

Oldermanden har fået høring vedr. lokalplan for ejendommen på hjørnet af  Greve Landevej og Greve Centervej for supermarked og benzinanlæg. Brevet lægges hermed  på hjemmesiden, så byens borgere bliver gjort opmærksom på at reagere individuelt på lokalplanforslaget. Se nedenstående to dokumenter:

Forslag til Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013.ashx

Forslag til lokalplan nr 14.48 for Greve Centervej 88-90.ashx

Fastelavn i Kildebrønde søndag d. 26. februar kl. 10

Kom til fastelavn i Kildebrønde

Vi mødes udklædt på boldbanen kl. 10 søndag d. 26. februar og slår katten af tønden.

Der er to tønder og kroner til kattedronninger og -konger for både de små og de store.

Fastelavnsgudstjeneste kl. 11

Efterfølgende er der fastelavnsgudstjeneste i kirken kl. 11, og der bliver serveret fastelavnsboller og kakao i Den Gamle Skole efter kirken.

Vi glæder os til at se jer og jeres søde børn.

Venlig hilsen Kildebrønde Bylaug og Kildebrønde Kirkeudvalg

fastelavn