Velkommen til Kildebrøndes hjemmeside

Der afholdes generalforsamling d. 22. september kl. 19 2021 i Den Gamle Skole ved kirken. 

Indkaldelse:

Der er adgang for alle beboere i Kildebrønde, men kun stemmeret for dem, der har betalt kontingent for 2020.

§2.1. Generalforsamlingen afholdes første mandag i marts….Indkaldelse kan ske via Kildebrønde Bylaugs website www.kildebrønde.dk  Pga. coronapandemien er generalforsamlingen i år flyttet til 22. september.

§5. Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen og betales senest ved det førstkommende månedsskifte efter generalforsamlingen.
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Oldermandens beretning
5. Godkendelse af det udsendte, reviderede regnskab
6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet.
7. Valg til bestyrelsen:
Oldermand Jan Larsen – på valg
kasserer Marcel Wolf – på valg
Boldudvalg Frede Kristensen – på valg
Aage Meincke – på valg
Teknisk grp: Henning Gravesen – på valg, modtager ikke genvalg
Jan Hoffmann – på valg, modtager ikke genvalg
Fest/aktivitetsudvalg: Sandra Pedersen – på valg
Michala Wahlström – på valg
Johanne Slemming – på valg
Skriver: Gerd Have -på valg, modtager ikke genvalg.
Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, så halvdelen er på valg efter 1 år, halvdelen efter 2 år.
Ledige poster: Hvis du har lyst eller nye ideer er du velkommen til at melde dig som deltager i bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
Leif Poulsen – på valg.
9. Behandling af indkomne forslag.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være i oldermandens postkasse (Kildebrønde Landevej 3) senest 15.september
10. Eventuelt.

OM KILDEBRØNDE HJEMMESIDE

Her kan du læse om Kildebrønde by, kommende begivenheder og bylauget. Formålet med hjemmesiden er at skabe et forum, hvor vi som borgere i Kildebrønde kan dele viden, komme hinanden mere ved og samle informationer omkring bymøder og kommende begivenheder i byen som fx sommerfest.

Under “Kildebrønde Bylaug” kan du læse om bestyrelsen, bylaugets vedtægter og referatet fra Laugsstævne, som efter vedtagelse af nye vedtægter 6. marts 2017 nu kaldes Generalforsamlingen.

Bliv medlem af bylauget og støt bylaugets arbejde. Kontingentet er 200 kr om året pr. husstand uanset antal. Beløbet overføres umiddelbart efter Generalforsamlingen, som afholdes første mandag i marts. Pengene går blandt andet til vedligeholdelse af fællesarealer som boldbanen og legepladsen.

Overfør beløbet til Bylaugets konto 1551 3564320 eller MobilePay 26136020 senest 1. april.